หน้าหลัก  
 
 
 


กิจกรรม

รับกิจนิมนต์ไปอบรมผู้ต้องขังชาย ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จ.ปทุมธานี 
สร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม "พาราไดซ์ฟาร์ม" จ.นนทบุรี 
รับกิจนิมนต์ไปออกแบบ-จัดสภาพภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน เทคโนโลยีชลบุรี  
ศูนย์รีไซเคิลพระสถาปนา 1, โรงเรียนวัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ศูนย์รีไซเคิลพระสถาปนา 2, โรงเรียนมหรรณพาราม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ศูนย์รีไซเคิลพระสถาปนา 3, โรงเรียนพานิชยการสยาม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ศูนย์รีไซเคิลพระสถาปนา 4, สำนักงานเขตตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ศูนย์รีไซเคิลพระสถาปนา 5, โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์รีไซเคิลพระสถาปนา 6, สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ทอดผ้าป่าขยะ วันสิ่งแวดล้อมไทย รวมใจเพื่อในหลวง ร่วมทอดผ้าป่าขยะ (9 ธค. 2544) ณ ท้องสนามหลวง
ทอดผ้าป่าขยะ (18 มีค. 2545) ณ วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย
งานอบรมครูศิลป์ - เขตบางกอกน้อย - บางกอกใหญ่ และบางพลัด กรุงเทพมหานคร (8-12 กค. 2545)
งานอบรมครูศิลป์ - เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร (23 กย. 2545 - 2 ตค. 2545)
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่งานสวนฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักงานเขตดอนเมือง สตรีบ้านฉุกเฉิน และบุคคลทั่วไป ณ สมาคมส่งเสริมสถานสตรี (บ้านพักฉุกเฉิน) แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ร่วมกิจกรรมสวนหย่อม-น้ำตก บริเวณงานเสมา 45 กระทรวงศึกษาธิการ ณ เมืองทองธานี (14 สิงหาคม 2545)
ร่วมกิจกรรมตกแต่งรถปุปผาชาติ "ปีแห่งการเฉลิมฉลองราชธานี 220 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" (เมษายน 2545)
ร่วมกิจกรรมตกแต่งรถบุุปผาชาติวันวิสาขบูชา ที่ท้องสนามหลวง (24 พฤษภาคม 2545)
รับนิมนต์จัดสวนหย่อม บริเวณสี่แยกศาลาเฉลิมกรุง เนื่องในวันฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 220 ปี (6 พฤษภาคม 2545)
ร่วมกิจกรรมตกแต่งเวที จัดสวนหย่อม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม 2544) ณ ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขาจรัลสนิทวงศ์
ร่วมกิจกรรมตกแต่งเวที จัดสวนหย่อม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม 2545) ณ ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขาจรัลสนิทวงศ์
พิธีมอบสวนหย่อมเฉลิมพระเีกียรติ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาีรี เนื่องในวันพระราชสมภพ (2 เมษายน 2545)
นักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณารามเข้าร่วมการประกวดกิจกรรมนักเรียน คว้ารางวัลชนะเลิศ
กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารและผลงาน สู่สาธารณะชนผ่านสื่อมวลชน

หนังสือ
    หนังสือบ้านและสวน ฉบับที่ 315 พฤศจิกายน 2545 หน้า 183 “เกาะป่าหิน”
  รายการวิทยุ
    จ.ส. 1 a.m. 657 MHz รายการ “อาทิตย์ที่รัก”
  สถานีโทรทัศน์
    ช่อง 3 เมืองไทยวันนี้
    ช่อง 5 รายการที่นี่ประเทศไทย
    ช่อง 7 สี รายการสะเก็ดข่าว
    ช่อง 9
    ช่อง 11 Morning Talk
    ไอทีวี City Focus
  ข่าวจากหนังสือพิมพ์
    หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วิถีชีวิต หน้า 7 ฉบับที่ 28 สิงหาคม 2544 “พระนักพัฒนาวัดสุวรรณารามฯ”
    หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ หน้า 1 ฉบับที่ 22 ตุลาคม 2544 “Birthday Gift”
    หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า 1 ฉบับที่ 19 พฤศจิกายน 2544 “พระศิลปินนักอนุรักษ์”
    หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า 4 ฉบับที่ 19 มีนาคม 2545 “ทอดผ้าป่าขยะพระนักพัฒนา”
    หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า 12 ฉบับที่ 19 เมษายน 2545 “สวนป่ารีไซเคิลเทิดพระเกียรติ ระลึกวันมหาปฐมบรมราชจักรี วันที่ 5 – 6 เมษายน 2545”
    หนังสือพิมพ์สยามรัฐหน้า 6 “ป่าหิมพานต์กลางกรุงประติมากรรม รีไซเคิลฝีมือพระ”
     
     


ศูนย์รีไซเคิลพระสถาปนา 1, โรงเรียนวัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

(Stpana Recycle Center 1)


ศุนย์รีไซเคิลโรงเรียนวัดสุวรรณาราม ก่อตั้งโดยพระอาจารย์สถาปนา (พระอาจารย์) เป็นผู้นำความรู้ด้านการรีไซเคิล มาเผยแพร่ให้นักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณารามได้ฝึกปฎิบัติ ซึ่งเป็นการสอดคล้อง กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในปัจจุบันที่ต้องการให้โรงเรียนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประกอบหลักสูตรการสอน เพื่อเน้นให้บ้าน วัด โรงเรียน มีความร่วมมือกันในการพัฒนาเยาวชนของประเทศ ให้เป็นบุคคลที่ดีเก่งและมีความสุข ในปัจจุบัน โรงเรียนได้นำเรื่องการรีไซเคิล มาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนกลุ่มวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ครูที่รับผิดชอบในแต่ละชั้นเรียนจะฝึกฝนให้นักเรียนได้รู้จักการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมารีไซเคิล เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง และสามารถนำวัสดุรีไซเคิลนี้ไปสู่การปั้น การประดิษฐ์เป็นรูปสัตว์หรือ แผ่นรองพื้นปูทางเดินได้ตามต้องการ และในขนาดที่นักเรียนกำลังปฎิบัติงานนั้นจะทำให้นักเรียนเกิด สมาธิ ซึ่งนำไปสู่การเกิดปัญหาได้ศูนย์รีไซเคิลโรงเรียนวัดสุวรรณารามนี ประชาชนหรือผู้ที่สนใจ เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาหาความรู้ได้ตลอดเวลา และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเสริม หารายได้ให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง จากการที่โรงเรียนวัดสุวรรณาราม มีศูนย์รีไซเคิลเกิดขึ้น ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2544 จนถึงปัจจุบัน ทำให้ปริมาณเศษขยะในโรงเรียนลดลง โดยเฉพาะขยะที่เกิดจากเศษกระดาษซึ่งทำให้บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนวัดสุวรรณารามดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือ สวนสวย โรงเรียนงามนักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณาราม กำลังให้ความสนใจ
ช่วยกันนำขยะอย่างเศษกระดาษ มาใช้เป็นวัสดุรีไซเคิล
เพื่อใช้ประโยชนใหม่อีกครั้งเตรียมฐานของสิ่งตกแต่งอุทยานศึกษา โดยใช้วัสดุรีไซเคิลบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สวยงามภายในอุทยานศึกษา
ในโรงเรียน มีน้ำตก ลำธาร หินจำลองที่นั่งพัก รูปปั้นสัตว์ ดูเหมือนของจริงโดยใช้วัสดุขยะรีไซเคิลมาทำแทบทั้งสิ้นหน้าถัดไป >>   
 
ประวัติย่อ
ธรรมะกับงานพัฒนาชุมชน
แนวคิดพื้นฐาน
กิจกรรม
ผลงาน
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
เว็บบอร์ด
ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา
แนะนำเว็บนี้ให้เพื่อน
 
     
 
 
 
 

พระสถาปนารับพระราชทาน ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปกรรม ปี พศ. 2548
พระสถาปนารับพระราชทาน ปริญญา
ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาศิลปกรรม ปี 2548


 

 
  รางวัลราชมงคลสรรเสริญ
รางวัลราชมงคลสรรเสริญ
สาขาส่งเสริมศิลป วัฒนธรรม
พศ. 2547


 
 
  ผลงานล่าสุดตีพิมพ์ในบางกอกโพส์ 4 มค. 47  
  ได้รับการเผยแพร่ผลงานล่าสุด ตีพิมพ์ใน หนังสือพิมพ์ บางกอกโพส์ 4 มค. 2547  
 


9apartment.com apartment searching, room rental, monthly room rent, daily room rent


 
   
 
มีจำนวนผู้ชมที่ ออนไลน์
ขณะนี้รวม 119 ท่าน
 
Partner Link: cablethaiand.com | 9apartment.com | en.9apartment.com | bangsaiagro.com | en.bangsaiagro.com |

Home  |  Contact Us | ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย webcreationteam.com