หน้าหลัก  
 
 
 


แนวคิดพื้นฐานการนำเอาขยะ และเศษวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้ง (Recycle) นั้น มีการทำมานานแล้วในรูปแบบต่างๆ ตามแต่ภูมิปัญญา ของแต่ละคนจะสามารถสร้างสรรผลงานออกมา แนวคิดการกำจัดขยะในวิธีรีไซเคิล นับว่าเป็นวิธีที่ ได้ผล สนุก และ สามารถ นำไปประยุกต์เพื่อรักษาสภาพของสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี โดยประกอบด้วยวิธีย่อยๆ ดังต่อไปนี้

1. การกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยนำขยะมารีไซเคิล
2. การบำบัดน้ำเสียในแม่น้ำลำคลอง
3. การปรับปรุงทัศนียภาพ
4. ลดการใช้ และ ลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ


 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
ประวัติย่อ
ธรรมะกับงานพัฒนาชุมชน
แนวคิดพื้นฐาน
กิจกรรม
ผลงาน
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
เว็บบอร์ด
ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา
แนะนำเว็บนี้ให้เพื่อน
 
     
 
 
 
 

พระสถาปนารับพระราชทาน ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปกรรม ปี พศ. 2548
พระสถาปนารับพระราชทาน ปริญญา
ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาศิลปกรรม ปี 2548


 

 
  รางวัลราชมงคลสรรเสริญ
รางวัลราชมงคลสรรเสริญ
สาขาส่งเสริมศิลป วัฒนธรรม
พศ. 2547


 
 
  ผลงานล่าสุดตีพิมพ์ในบางกอกโพส์ 4 มค. 47  
  ได้รับการเผยแพร่ผลงานล่าสุด ตีพิมพ์ใน หนังสือพิมพ์ บางกอกโพส์ 4 มค. 2547  
 


9apartment.com apartment searching, room rental, monthly room rent, daily room rent


 
   
 
มีจำนวนผู้ชมที่ ออนไลน์
ขณะนี้รวม 114 ท่าน
 
Partner Link: cablethaiand.com | 9apartment.com | en.9apartment.com | bangsaiagro.com | en.bangsaiagro.com |

Home  |  Contact Us | ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย webcreationteam.com