หน้าหลัก  
 
 
 


แนวคิดพื้นฐานการนำเอาขยะ และเศษวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้ง (Recycle) นั้น มีการทำมานานแล้วในรูปแบบต่างๆ ตามแต่ภูมิปัญญา ของแต่ละคนจะสามารถสร้างสรรผลงานออกมา แนวคิดการกำจัดขยะในวิธีรีไซเคิล นับว่าเป็นวิธีที่ ได้ผล สนุก และ สามารถ นำไปประยุกต์เพื่อรักษาสภาพของสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี โดยประกอบด้วยวิธีย่อยๆ ดังต่อไปนี้

1. การกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยนำขยะมารีไซเคิล
2. การบำบัดน้ำเสียในแม่น้ำลำคลอง
3. การปรับปรุงทัศนียภาพ
4. ลดการใช้ และ ลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ


การบำบัดน้ำเสียในแม่น้ำลำคลอง


สถานการณ์ และสภาพปัญหามลพิษทางน้ำของแม่น้ำ ลำคลอง สายสำคัญๆในกรุงเทพมหานครย่อม เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า มีปัญหามากมาย ที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ทั้งยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากรที่อาศัย อยู่ริมน้ำ หรือประชาชนที่ ใช้การคมนาคม สัญจรทางน้ำเพื่อการเดินทางติดต่อกันในชีวิตประจำวันโครงการบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีธรรมชาติ ผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีแบบประหยัดกับงานภูมิสถาปัตย์ กล่าวคือ จัดสร้างน้ำตกจำลองทั่วๆไปเท่าที่หาได้ และวัสดุอื่นๆที่เหลือใช้จากขยะบางประเภท เช่น กระดาษ พลาสติก เพื่อเติมอากาศให้กับน้ำเสีย รวมทั้งปลูกไม้น้ำ บางชนิด เพื่อดูดซับสิ่งโสโครก และโลหะหนักในระบบนิเวศน์ เพียงเท่านี้เราก็ได้ภูมิทัศน์ ซึ่ง ดงามริมคลองหรือแม่น้ำ รวมทั้งระบบเติมอากาศ บำบัดเสียไปในตัวการบำบัดน้ำเสียโดยให้น้ำมีโอกาสสัมผัสกับอ็อกซิเจนบ้าง
จะช่วยลดการเน่าเสียของน้ำได้


การแก้ปัญหาน้ำเสียในแม่น้ำ หรือคูคลองสาธารณะ
ถือเป็นปัญหาของคนส่วนรวมที่ต้องช่วยกันรักษา
ความสะอาด งดทิ้งขยะลงแม่น้ำ คู คลอง

 

go to the top of page
 
 
 
 

 
   
 
ประวัติย่อ
ธรรมะกับงานพัฒนาชุมชน
แนวคิดพื้นฐาน
กิจกรรม
ผลงาน
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
เว็บบอร์ด
ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา
แนะนำเว็บนี้ให้เพื่อน
 
     
 
 
 
 

พระสถาปนารับพระราชทาน ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปกรรม ปี พศ. 2548
พระสถาปนารับพระราชทาน ปริญญา
ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาศิลปกรรม ปี 2548


 

 
  รางวัลราชมงคลสรรเสริญ
รางวัลราชมงคลสรรเสริญ
สาขาส่งเสริมศิลป วัฒนธรรม
พศ. 2547


 
 
  ผลงานล่าสุดตีพิมพ์ในบางกอกโพส์ 4 มค. 47  
  ได้รับการเผยแพร่ผลงานล่าสุด ตีพิมพ์ใน หนังสือพิมพ์ บางกอกโพส์ 4 มค. 2547  
 


9apartment.com apartment searching, room rental, monthly room rent, daily room rent


 
   
 
มีจำนวนผู้ชมที่ ออนไลน์
ขณะนี้รวม 109 ท่าน
 
Partner Link: cablethaiand.com | 9apartment.com | en.9apartment.com | bangsaiagro.com | en.bangsaiagro.com |

Home  |  Contact Us | ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย webcreationteam.com