1,สะแก, สีเสียด, เสลดพังพอนตัวผู้, หญ้าหนวดแมว, หญ้าแห้วหมู,Bangkok,Thailand, สิ่งแวดล้อม,มลภาวะ,สารพิษ,ขยะ,ปัญหาจากกฏหมายสิ่งแวดล้อม, กิจกรรม, stapana recycle center,Thailand, Bankok,จัดสวน, รีไซเคิล พันธุ์ไม้, ต้นกล้า, พรรณไม้, แปลงปลูก, เพาะชำ, เทคโนโลยี, การเกษตร, สรรพคุณ, สมุนไพร, พืชสมุนไพร, รักษาโรค, กระเจี๊ยบแดง, กระชาย, กระเทียม, กระวาน, กล้วย, กะทือ, กะเพรา, กานพลู, ขมิ้น, ข่า, ขิง, ขี้เหล็ก, คูน, ชุมเห็ดเทศ, ชุมเห็ดไทย, ตะไคร้, ตะไคร้หอม, ทองพันชั่ง, ทับทิม, น้อยหน่า, บัวบก, ผักคราดหัวแหวน, ผักบุ้งทะเล, ฝรั่ง, พญายอ, เพกา, ไพล, ฟักทอง, ฟ้าทะลายโจร, มะเกลือ, มะขาม, มะขามแขก, มะนาว, มะหาด, มังคุด, แมงลัก, ยอ, เล็บมือนาง, ว่านหางจระเข้, aglonema,caladium,flower,orchid,crown of thorns,tree,plant,gardening, thailand,thai,waterlily,garden,rose,siam,tulip,สะแก, สีเสียด, เสลดพังพอนตัวผู้, หญ้าหนวดแมว, หญ้าแห้วหมู,คาร์เนชั่น, ทิวลิป,บานไม่รู้โรย,บุหงาแต่งงาน,ฟอร์เก๊ตมีน็อต,รัก,ลิลี่,สายป่านดวงใจ,หัวใจทศกัณฐ์,หัวใจล้านดวง,หัวใจแนบ,แคทลียา, ไม้ดอกกระถาง,ไม้ดอกคลุมดิน,ไม้คลุมดิน,ไม้ดอกหอม,ไม้ประดับมงคล,ไม้เลี้อย,ไม้แขวน,ไม้ยืนต้น,กล้วยไม้,ไม้ต่อยอด, ไม้ตัดดอก,ปาล์มประดับ,มาร์กประดับ,เฮลิโคเนีย,ไผ่ประดับ,ไม้ดัดประดับ,ชวนชม,โกสนประดับ,บอนสีประดับ,ไม้ถักประดับ, สนประดับ,เฟิร์นประดับ,บัวประดับ,โป๊ยเซียน, นิยามขยะมูลฝอย,ขยะ (Waste) หมายถึง สิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและอุปโภคซึ่งเสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้หรือไม่ต้องการใช้แล้ว บางชนิดเป็นของแข็งหรือกากของเสีย (Solid Waste) มีผลเสียต่อสุขภาพทางกายและจิตใจเนื่องจากความสกปรก เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคทำให้เกิดมลพิษและทัศนะอุจาด, มูลฝอย (Solid Waste),มูลฝอย หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น,มลพิษที่เกิดจากขยะมูลฝอย (Waste Pollution) หมายถึง สภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากขยะมูลฝอย เช่น การทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำและการเกิดกลิ่นเน่าเหม็นจากกองขยะ, วิธีกำจัดขยะที่ล้นกองเป็นภูเขาเลากาของสังคม อย่าไม่คิดเลย แค่ขยะจากตัวตนก็จะย่ำแย่อยู่แล้ว หลายคนสามารถช่วยได้ตามวืถีทางของตนเอง คงไม่ทั้งหมด แต่ก็ไม่แน่นะ ถ้าทำจนเป็นนิสัยเหมือนถึงเวลาต้องกินข้าว อะไรทำนองนั้น,ขยะครั้งนี้ ยังวนเวียนกลับมาที่ ถุงพลาสติก ใครที่ได้ถุงพลาสติกมาบ่อย อย่าเพิ่งทิ้งลงถังขยะ สามารถนำไปใช้ที่ทำงาน มีที่เก็บถุง ก็สามารถให้เพื่อนฝูงนำไปใช้ต่อ เหมือนผมนำไปใช้ที่ทำงาน ปรากฎว่าหมดเร็วไม่คาดคิด, ==นิยามขยะมูลฝอย ขยะ (Waste) หมายถึง สิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและอุปโภคซึ่งเสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้หรือไม่ต้องการใช้แล้ว บางชนิดเป็นของแข็งหรือกากของเสีย (Solid Waste) มีผลเสียต่อสุขภาพทางกายและจิตใจเนื่องจากความสกปรก เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคทำให้เกิดมลพิษและทัศนะอุจาด มูลฝอย (Solid Waste) มูลฝอย หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น มลพิษที่เกิดจากขยะมูลฝอย (Waste Pollution) หมายถึง สภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากขยะมูลฝอย เช่น การทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำและการเกิดกลิ่นเน่าเหม็นจากกองขยะ นิยามขยะมูลฝอย ชนิดขยะ แหล่งที่มาของขยะมูลฝอย องค์ประกอบของขยะมูลฝอย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วิธีกำจัดขยะ การรีไซเคิล ทรัพยากรดิน ทรัพยากรหิน ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรชายและฝั่งทะเล ทรัพยากรแร่ธาตุ อากาศ เสียง พลังงาน ขยะ ของเสียอันตราย การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ระบบนิเวศ - ขยะ การนำเอาขยะมาใช้ประโยชน์ ขยะรีไซเคิล ขยะของประเทศ ไร้ขยะ ปลอดขยะ ทอดผ้าป่าขยะ การคัดแยกขยะ ขยะกับสารพิษสนามหญ้า จัดสวนหย่อม สวนสวย จัดสวนหย่อมให้สวย สนามหญ้า งานปั้น งานประติมากรรม รูปปั้น ==ขยะกลายเป็นของล้ำค่า...ด้วยฝีมือ'พระสถาปนา พุทธิวังโส'นักปั้นผู้สร้างสรรค์ นับวันปริมาณขยะในพื้นที่กรุงเทพฯ จะยิ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น กลายเป็นปัญหาขยะล้นเมืองจนต้องจัดหาวิธีการทำลายสูญเสียงบประมาณปีละหลายพันล้านบาท แต่ด้วยความคิดสร้างสรรค์ของคนเราทำให้ขยะไร้ค่าเหล่านั้นมีความหมาย และมีค่าขึ้นมา พระสถาปนา พุทธิวังโส หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "พระอาจารย์ติ๋ว" พระวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เป็นผู้ที่ทำให้ขยะมีค่าขึ้นมาด้วยการทำประติมา กรรมจากขยะรีไซเคิล โดยการนำเศษกระดาษที่ไร้ค่ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นรูปสัตว์ป่า ทั้งเก้ง กวาง นกเงือก นกแก้ว นกอินทรี ฯลฯ นอกจากนี้ยังทำเป็นรูปตอไม้เทียม ภูเขาจำลอง น้ำตกจำลองซึ่งประติมากรรมทุกชิ้นสามารถนำมาใช้เป็นองค์ประกอบในการจัดสวน ปรับทัศนียภาพให้เกิดความสวยงามมีความกลมกลืนเหมือนอยู่ในธรรมชาติจริง ๆ ผลงานของพระสถาปนาที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่ประติมากรรมรูปสัตว์ป่าและสวนหย่อม บริเวณเกาะกลางถนนจรัญสนิทวงศ์ และถนนสายต่าง ๆ ใน เขตบางกอกน้อย สวนหย่อมและน้ำตกรีไซเคิล ที่โรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดสวนหย่อมเพื่อเทิดพระเกียรติรำลึกวันมหาปฐมบรมราชจักรีวงศ์ ที่สี่แยกเฉลิมกรุง น้ำตกรีไซเคิลที่ใต้สะพานถนนกำแพงเพชร เขตจตุจักร สร้างห้องสมุดธรรมชาติด้วยประติมากรรมรีไซเคิลให้กับโรงเรียน ต่าง ๆ ฯลฯ โดยงานไฮไลต์ที่สำคัญ คือ ประติมากรรมรูปสัตว์ป่าและสวนหย่อมที่สี่แยกอรุณอมรินทร์ เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อใช้ต้อนรับคณะผู้นำ จากต่างประเทศที่มาเข้าร่วมประชุมเอเปค เมื่อเดือน ต.ค. ซึ่งกว่าจะมาเป็น สวนที่สวยงามและเป็นธรรมชาติอย่างที่เห็นกันนั้น ต้องใช้เวลาในการทำงานถึง 1 เดือนเต็ม พระสถาปนา กล่าวว่า แรงบันดาลใจที่ทำให้คิดทำงานเหล่านี้ โดยการนำเอากระดาษมาเป็นส่วนหนึ่งในงานประติมากรรม เนื่องจากเห็นขยะที่ส่วนใหญ่เป็นเศษกระดาษถูกทิ้งเกลื่อนอยู่ทั่วไปประกอบกับเคยมีโอกาสทำงานด้านการก่อสร้างมาก่อน จึงมีความรู้เรื่องการผสมปูน และทราบว่าหากใช้เศษกระดาษเป็นส่วนผสมในการผสมปูนเมื่อปูนแห้งจะทำให้มีคุณสมบัติยึดติดทนทานดี จึงนำมาใช้ซึ่งช่วยลดปริมาณขยะได้มาก ส่วนรูปแบบประติมากรรมที่ปั้นนั้นนำมาจากประสบการณ์ที่เคยออกธุดงค์ไปตามสถานที่ต่าง ๆ เคยพบเคยเห็นอะไรก็นำมาปั้นซึ่งต้องเสียเวลาในการลองผิดลองถูกอยู่นานกว่าจะได้ผลงานที่สวยงาม และน่าประทับใจอย่างที่เห็น นอกจากนี้ยังเห็นว่าสภาพแวดล้อมในกรุงเทพฯ ไม่มีธรรมชาติหลงเหลืออยู่เลย มีแต่ตึก ถนน และรถราวิ่งไป-มา ทำให้จิตใจคนหยาบกระด้าง จึงได้นำทุนทรัพย์ส่วนตัวมาจัดสวนหย่อมที่มีรูปปั้นสัตว์ป่า ให้คนกรุงเทพฯ ได้ระลึกและนึกถึงสัตว์ป่าและธรรมชาติบ้าง เพราะเป็นส่วนสำคัญของสภาพแวดล้อม และเพื่อให้เกิดการสานต่อของผลงานจึงได้เปิดศูนย์รีไซเคิลพระสถาปนาขึ้น 6 แห่ง ที่โรงเรียน วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย โรงเรียนมหรรณพาราม เขตตลิ่งชัน โรงเรียนพณิชยการสยาม เขตบางพลัด ที่สำนักงานเขตตลิ่งชัน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี เขตดอนเมือง และที่โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทำการสอนให้แก่เด็กนักเรียน และบุคลากรในในหน่วยงานนั้น ๆ ได้เรียนรู้พัฒนาฝีมือ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต โครงการล่าสุดกำลังก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (พาราไดซ์ฟาร์ม) บริเวณหลังวัดศรีประวัติ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยการระดมทุนของลูกศิษย์ลูกหาเพื่อใช้เป็น ศูนย์กลางการสอนทำประติมากรรมรีไซเคิล ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนทุกระดับชั้นเพราะเห็นว่าการศึกษาเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้ในอนาคต ซึ่งการทำงานด้านการปั้นนี้ยังช่วยฝึกสมาธิได้อีกด้วย จึงอยากให้คนรุ่นใหม่เข้ามาเรียนกันให้มาก จะได้มีผู้สานต่องานประติมากรรมรีไซเคิล ต่อไป พระสถาปนา กล่าวต่ออีกว่า หากหน่วยงานใด หรือโรงเรียนใดสนใจจะให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการทำขยะให้เป็นประติมากรรม หรือต้องการพาเด็กนักเรียนเข้าชมและเรียนรู้ในพาราไดซ์ฟาร์ม สามารถติดต่อมาทางจดหมายได้ที่ พระสถาปนา พุทธิวังโส คณะ 2 วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ซอยจรัญสนิทวงศ์ 32 แขวง/เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งที่มีผู้ตั้งใจทำประโยชน์เพื่อสังคม ได้ผลคุ้มค่าทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยแท้จริง. ในปัจจบันปัญหาขยะเป็นปัญหาที่สำคัญและเป็นปัญหาที่หาหนทางแก้ไขมายาวนานเนื่องจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมีจำนวนมากจนทำให้เกิดปัญหาขยะล้นเมืองและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ในการแก้ไขนี้จึงต้องเริ่มปลูกฝังแนวความคิดของเยาวชนไทยด้านความรู้ ทัศนคติ และค่านิยมแก่เด็กที่เกี่ยวกับการรักาาสภาพแวดล้อมในเรื่องของการทิ้งขยะโดยการแยกขยะเป็นการปลูกฝังนิสัยในการรักษาความสะอาดอย่างเป็นระบบและถูกวิธีเพื่อจะได้สามารถนำขยะกลับมารีไวเคิลเพื่อใช้ประโยชน์ได้อีกดังนั้นหากเราทุกคนหันมาใส่ใจในเรื่องแยกขยะได้ก่อนการทิ้งก็จะสามารถช่วยลดปัญหาขยะตกค้างและปัญหาเรื่องการขาดแคลนสถานที่กำจัดขยะ หนังสือพิมพ์เดลินวส์. ฉบับที่ 19,129. วันที่ 26. กุมภาพันธ์, 2545 : 30
หน้าหลัก  
 
 
 


ผลงาน 
เลือกหมวด แล้วกดปุ่มแสดงผล
 
 

 
 

    
 
ประวัติย่อ
ธรรมะกับงานพัฒนาชุมชน
แนวคิดพื้นฐาน
กิจกรรม
ผลงาน
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
เว็บบอร์ด
ลิงค์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา
แนะนำเว็บนี้ให้เพื่อน
 
     
 
 
 
 

พระสถาปนารับพระราชทาน ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปกรรม ปี พศ. 2548
พระสถาปนารับพระราชทาน ปริญญา
ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาศิลปกรรม ปี 2548


 

 
  รางวัลราชมงคลสรรเสริญ
รางวัลราชมงคลสรรเสริญ
สาขาส่งเสริมศิลป วัฒนธรรม
พศ. 2547


 
 
  ผลงานล่าสุดตีพิมพ์ในบางกอกโพส์ 4 มค. 47  
  ได้รับการเผยแพร่ผลงานล่าสุด ตีพิมพ์ใน หนังสือพิมพ์ บางกอกโพส์ 4 มค. 2547  
 


9apartment.com apartment searching, room rental, monthly room rent, daily room rent


 
   
 
มีจำนวนผู้ชมที่ ออนไลน์
ขณะนี้รวม 115 ท่าน
 
Partner Link: cablethaiand.com | 9apartment.com | en.9apartment.com | bangsaiagro.com | en.bangsaiagro.com |

Home  |  Contact Us | ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย webcreationteam.com